contoh esai sunda

Esai Sunda

Dalam artikel kali ini aya akan membagikan beberapa contoh esai dalam bahasa sunda dan Di bawah ini adalah contoh esai sunda

Pangaruh Internet pikeun Dunya Atikan

Kamajuan teknologi komunikasi jeung informasi di jaman ayeuna geus maju sacara pesat dina sagala aspék kahirupan urang sadaya. Salah sahiji tina kamajuan teknolgi komunikasi jeung informasi téh nyaéta internet.
Internet nyaéta jaringan komputer nu luas, anu bisa ngahubungkeun pamaké komputer ti hiji nagara ka nagara lainna di saluruh dunya, dina internet urang sadaya bisa manggihan macem-macem sumber daya informasi. Sumber daya informasi anu aya di internet téh  sumber daya informasi statis nepi ka nu dinamis jeung interaktif. Mangpaat internet ayeuna téh tos karasa di rupa-rupa kalangan masyarakat, salah sahiji na di dunya atikan. Saméméh diciptakeun internet, masalah utama nu di alaman ku dunya atikan téh nyaéta aksés ka sumber informasi. Ayana internet jaman ayeuna téh ngamungkinkeun dunya atikan kanggo nga aksés ka sumber informasi nu tos aya. Salain ti éta masalah utama nu sok aya dina dunya atikan téh nyaéta kurang na sumber informasi jeung reférensi kusabab kurang na sarana jang diajar. Kusabab kitu dina ayana internet, masalah sapertos kitu tiasa direngsékeun sacara gampang.
Internet bisa dijadikeun sumber informasi anu penting jang sumber data informasi jeung sarana pikeun patukeur informasi. Jadi ku ayana internet urang bisa gampang néangan informasi ti sumber informasi nu tos aya , jeung patukeur informasi.
Contoh mangpaat internet jang dunya atikan nyaéta contoh na internet bisa jadi sumber informasi anu lengkep kanggo pangajaran di sakola, terus urang bisa patukeur informasi jeung babaturan ngeunaan palajaran di sakola bari jeung teu papanggih langsung. Salain ti éta internet ogé bisa nambah wawasan urang ngeunaan sagala hal anu teu diajarkeun di sakola.
Kukituna mangpaat internet jang dunya atikan téh loba pisan. Internet ogé bisa nganggeuskeun permasalahan nu sok dialaman di dunya atikan. Pikeun siswa nu teu mampu, internet bisa ngagampangkeun dina neangan bahan diajar kukituna murid teu kudu meuli buku jang bahan diajar.
Urang sadaya miharep ku ayana internet, dunya atikan bisa leuwih maju dina sagala hal. Ku ayana internet ogé urang sadaya miharep yén mutu pendidikan di Indonesia bisa leuwih maju tinu saacanna. Mangpaat-mangpaat anu tos disebutkeun tadi mudah-mudahan bisa ngajadikeun pendidikan di Indonesia leuwih maju deu

Kagiatan Ekstra Di Sakola

Kiwari loba barudak sakola utamana SMP,SMA, jeung kuliahan anu ngiringan kagiatan ekstra di kampusna.  Aranjeuna teh ngiringan macem-macem kagiatan ekstra contona nyaeta basket, futsal, badminton, jsb.  Barudak teh tiasa ngiringan leuwih ti hiji kagiatan ekstra, tapi upami ngiringanna leuwih ti hiji kudu tiasa ngatur waktuna jeung stamina tubuh urang sorangan.
Kagiatan ekstra teh hade pisan pikeun mekar keun prestasi siswa, kusabab di kagiatan ekstra ieu teh barudak tiasa mekar keun bakatna jeung ngalatih kreativitas siswa, salian ti eta di kagiatan ekstra teh di ayakeun lomba-lomba anu  ngajak siswa keur bersaing.  Lombana teh boh ditingkat sakola, gugus, kecamatan, kabupaten, provinsi, atawa malahan internasional.
Rupa-rupa kagiatan ekstra di sakola aya:
Olahraga
Contona nyaeta:

 1. Basket
 2. Futsal
 3. Volly
 4. Badminton
 5. Sepak Bola

Kasehatan
Contona nyaeta:

 1. UKS
 2. PMR

Panganjaran
Contona nyaeta:

 1. Jurnalistik
 2. EC
 3. MIPA
 4. Seni Tari

Biasana dina kagiatan ekstra aya panganlaman anu matak resep dina kagiatan ekstra.  Biasana panganlaman eta teh ayana pas sasarengan sareng barudak atanapi pas tim anu di bela meunang pas keur lomba, tapi salian ti eta aya oge anu matak resepna teh nyeta arurang sadaya tiasa nambih kaahlian jeung bakat anu aya di jero diri urang sorangan, kagiatan ekstra oge tiasa ngembangkeun bakat urang sarerea ka arahnu positip.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s